Pengajian Gender untuk Semua #1: Pengenalan kepada konsep ‘seksualiti’ dan Queer Theory

Seksualiti merupakan satu perkataan yang secara lazimnya dihubungkaitkan dengan hubungan seks antara lelaki dan perempuan. Namun, ini adalah satu pemahaman istilah yang terlalu sempit. Sebaliknya, seksualiti merangkumi segala yang bersangkut-paut dengan perasaan cinta, hasrat (desire), hubungan intim (intimacy), perkahwinan, kawalan sosial, politik, ekonomi, dan agama. Berpegang tangan antara kekasih adalah satu tanda seksualiti seseorang.

Seksualiti sebagai kategori penyelidikan mempunyai sejarah yang bermula dari abad ke-19 dengan penubuhan bidang seksologi yakni bidang saintifik mengenai seksualiti manusia. Dalam kata lain, abad ke-19 merupakan titik permulaan di mana seksualiti dikenalpasti secara saintifik, namun sebagai satu patologi yang boleh diubati.

‘Homoseksualiti’ adalah rekaan sains perubatan semata-mata… 

On Foucault's nexus of power and knowledge, plus some criticisms
Michel Foucault, bapa kajian kritis mengenai teori seksualiti

Sebelum kategori seksualiti yang normatif (heteroseksualiti) diusulkan, kategori homoseksualiti dikaji dahulu. Homoseksualiti dicipta pada tahun 1870-an sebagai satu kategori penyakit minda dan mempunyai sifat-sifat yang hanya boleh dikenalpasti oleh pakar psikiatri.

Mengikut Michel Foucault (1926-1984), seorang homoseksual menjadi satu ‘species’ yang mempunyai ciri-ciri yang boleh dikenalpasti melalui kaedah yang bersifat saintifik. Ini bermakna: melalui wacana perubatan dan penyakit mental, homoseksualiti pertama kali dikenalpasti sebagai satu identiti. Ini tidak bermaksud orang yang bersifat homoseksual tidak pernah wujud sebelum tahun 1870-an, cuma istilah identiti ‘homoseksual’ yang digunakan buat pertama kali diberikan kepada perbuatan dan amalan yang berdasarkan cinta sejenis (same-sex desire).

Mengikut hasil pencarian Foucault dalam History of Sexuality Jilid 1, corak pengaturan dan regulasi sesuatu masyarakat mula berubah daripada regulasi hukum-hakam agama kepada regulasi yang bersifat sekular – melalui sains perubatan. Individu di masyarakat Barat-Kristian beralih daripada membuat pengakuan (confession) dosa seksual di gereja kepada pengakuan mengenai seksualiti mereka kepada para doktor. Perubahan sosial ini sesuai dengan perkembangan sains and teknologi sekitar revolusi pengindustrian dan fahaman humanisme pasca-Pencerahan. Masyakarat pada zaman 1800-an yang mengagungkan sains seperti teori evolusi dan sains genetik disarankan dengan pengaturan sosial yang bersifat saintifik bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan manusia sejagat.

Daripada gagasan Foucault datangnya Queer Theory 

Pendekatan ‘queer’ terbit daripada angkatan aktivis gay dan lesbian yang memperjuangkan hak-hak golongan homoseksual.

Perkataan ‘queer’ yang digunakan dalam aktivisme LGBT di Amerika Syarikat pada akhir dekad 1960-an mempunyai maksud yang bertentangan dengan maksud yang menjelekkan golongan LGBT. Objektif disebalik penggunaan perkataan ‘queer’ yang asalnya digunakan untuk menghina lelaki homoseksual adalah untuk ‘memulihkan’ dan meneutralkan bisa homofobik yang terkandung dalamnya, tidak terlalu berbeza dengan golongan berkulit hitam yang menggunakan perkataan ‘nigger’ sesama mereka atau penggunaan perkataan ‘slut’ dalam gerakan Slutwalk. Ini merupakan satu contoh ‘reverse discourse’ atau wacana berbalik yang diusulkan oleh Foucault.

Sumbangan terbesar Foucault kepada Queer Theory adalah teorinya mengenai cara kuasa (power), wacana (discourse), dan bahasa/ilmu (language/knowledge) saling berinteraksi untuk mencipta realiti. Kuasa yang mengatur sesuatu masyarakat (melalui undang-undang, pihak politik dan agamawan) dikuatkuasakan melalui manipulasi wacana (misalnya melalui propaganda). Wacana yang sempit menghasilkan ruang bicara awam dan persendirian yang sempit.

Beberapa ikhtisar penting dalam Queer Theory: 

Pendekatan ‘queer’ menolak binari gender dan seksualiti yang terdiri daripada homoseksualiti dan heteroseksualiti / maskuliniti dan feminititi.

Identiti ‘queer’ adalah segala perbuatan, pendirian dan gaya hidup yang melanggar norma-norma yang mengongkong individu.

‘Queer’ bersifat subversif dan menyongsang demi mencari jalan yang baru untuk mengekspresi gender dan seksualiti.

Persamaan / perbezaan antara Queer Theory dan teori feminis: 

audre-lorde-in-front-of-a-007
Audre Lorde, tokoh teori feminis

Kedua-dua mempunyai pendirian yang kritikal terhadap peranan gender dan seksualiti yang binari, tradisional dan normatif dalam masyarakat. Kedua-dua juga memegang pada pendapat bahawa gender dan jantina adalah konstruksi sosial.

Karya pemikir-pemikir utama Queer Theory juga merupakan tokoh-tokoh feminis – seperti Judith Butler, Teresa de Lauretis dan Audre Lorde.

Kedua-dua teori feminis radikal dan Queer Theory menolak heteroseksualiti atas dasar penindasannya terhadap wanita dan lelaki gay. Aktivisme feminis dan LGBT muncul bergiat di sekitar tahun 1960 dan 1970-an sewaktu perjuangan hak-hak asasi membasmi perkauman di Amerika Syarikat berlaku.

Namun, terdapat pelbagai perbezaan yang mewujudkan satu jurang antara teori feminis dan Queer Theory.

Misalnya, teori feminis bermula daripada persoalan mengenai perbezaan antara gender dan jantina/seks, manakala tumpuan Queer Theory lebih kepada jantina/seks dan seksualiti. Walaupun teori feminis radikal yang aktif pada zaman 1970-an dan 1980-an adalah sangat kritikal terhadap heteroseksualiti, kini teori feminis kurang memberi perhatian kepada isu homoseksualiti dan heteroseksualiti.

‘Performativiti’ 

Jika gender dianggap satu konstruk sosial – yakni terbentuk daripada proses sosial dan budaya yang boleh dimanipulasi dan berubah mengikut rentak zaman – maka ia tidak timbul secara semulajadi dalam diri seorang perempuan atau lelaki. Sebaliknya, gender harus dipupuk, dipelajari, ditegaskan, dan dikawal sepanjang hayat. Tidak cukup untuk digelar ‘perempuan’ or ‘lelaki’ di saat kelahirannya atau dalam sijil kelahiran, keperempuanan dan kelelakian harus ditonjolkan dan bagi Judith Butler, ia seolah-olah ‘dilakonkan’ di pentas sosial.

Performativiti‘ merupakan konsep yang dikemukakan oleh Judith Butler untuk menunjukkan bahawa gender dan seksualiti bersifat seperti ‘persembahan’ atau lakonan yang mengikuti ‘skrip’ yang ditetapkan oleh norma masyarakat. Bagi Butler, gender seolah-olah satu ‘lakonan’ yang dilakukan oleh individu mengikut syarat-syarat permakaian dan perlakuan. Dalam kata lain, gender bukan sesuatu yang sedia ada tetapi sesuatu yang perlu diusahakan dan diulangi sepanjang hayat.

Dari sisi lain, gender yang bersifat performatif bermaksud gender dibentuk atau dikonstruk melalui tindakan seorang individu yang mengisyaratkan identiti gender beliau. Bagi Butler, gender tidak wujud dalam ‘batin’ atau teras identiti seseorang individu. Gender adalah sesuatu yang dizahirkan sahaja.

rupaul_at_dragcon2c_april_2017
Rupaul, seorang ‘drag queen’ dan penghibur antarabangsa

Drag’ adalah istilah yang digunakan oleh Butler sebagai kiasan atau metafora bagi menerangkan gaya seorang individu memaparkan identiti gendernya. ‘Drag’ merujuk kepada persembahan drag atau permakaian pakaian yang bertentangan dengan identiti gender seseorang. Istilah ‘drag’ digunakan bagi individu biasa kerana gaya pemaparan gender bagi kebanyakan orang sama ada melalui make-up atau memakai tali leher dan business suit adalah sementara dan untuk di ‘pentas’ awam.

Bagi kebanyakan individu, gaya dan bahasa badan, cara permakaian dan pertuturan diatur dan dikawal apabila di tempat awam atau di situasi yang tertentu, seperti acara formal atau temuduga untuk kerja. Mengikut pendapat Judith Butler, kami sentiasa mempersembahkan diri mengikut citarasa diri, norma masyarakat, dan protokol tertentu.

Kesimpulan

Seksualiti – sebagai satu kategori – adalah sesuatu yang bersifat historikal. Ini bermaksud konsep heteroseksualiti dan homoseksualiti hanya boleh digunakan dengan tepat daripada zaman 1870-an. Ini adalah kerana definisi, ciri-ciri dan kategori bagi mengenalpasti heteroseksualiti dan homoseksualiti hanya bermula pada 1870-an

Namun, definisi, ciri-ciri dan kategori heteroseksualiti dan homoseksualiti pada zaman itu menggambarkan kedua-duanya sebagai penyakit mental.

Kecenderungan kita untuk menggunakan binari dan dikotomi untuk klasifikasi gender dan jantina mencerminkan corak bahasa dan logik kita tanpa menyedari bahawa fenomena dan realiti sosial dan biologi adalah lebih kompleks dan bukan hitam-putih. Malah, fenomena dan realiti sosial, biologi, gender dan jantina boleh dilihat sebagai kepelbagaian warna dalam pelangi.

By Angry Malay Woman

I like plants.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: